Historie
Oorspronkelijk was de Slikken van de Heen is een complex van ontzilten van schorren met aangrenzende voormalige slikken en zandplaten. Na de aanleg van de Philipsdam en de vrij spel van de natuur is het natuurgebied zich vorm gaan nemen. Door de gevarieerde vegetatie en het rust in het gebied zijn er vogels als de bruine kiekendief, de roodborsttapuit en het paapje gaan broeden.
Ook de ransuil en de grote bonte specht voelen zich hier goed thuis. Ook de reeën zijn in grote aantallen te observeren.
De Slikken van de Heen
Het beheer van het gebied wordt de natuur door Het Zeeuwse Landschap gecontroleerd aangestuurd. Het Zeeuwse Landschap zorgt dat de natuur een vrij spel krijgt en aantrekkelijk wordt voor recreanten door middel van wandelroutes. Zo zijn er Schotse Hooglanders vrijgelaten als gras vee om de variatie in het gebied te bevorderen.
Het gebied is goed te bezichtigen door middel van een gemarkeerde wandelroute van circa 3 kilometer. De wandelroute slingert door het gebied en gaat langs de mooiste plekken van het gebied en ook langs de vogel observatiescherm die langs de voormalige getijden kreek staat.
                                           
 

48366512

11727898